Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanje docent za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike Puno radno vreme

na FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU u Jagodina (Poslato na 27-07-2016)

Nastavnik u zvanje docent za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike

Oglas važi od: 20.7.2016.

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
35000 Jagodina, Milana Mijalkovića 14
tel. 035/223-805

Nastavnik u zvanje docent za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike
na određeno vreme od pet godina

USLOVI:
VIII stepen stručne spreme, naučni stepen doktora metodike nastave matematike, uslovi propisani članom 64 Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10,93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje i 68/15) i uslovi utvrđeni Pravilnikom o načinu i postupku zasnivanja radnog odnosa i sticanja zvanja nastavnika Univerziteta u Kragujevcu broj III-01-99/2 od 11.2.2016. godine (http://kg,ac.rs/Docs/pravilnik_radni odnos_18022016.pdf) u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata; kao i nepostojanje smetnji iz člana 62 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju.

OSTALO:
Uz prijavu na konkurs dostaviti: overene fotokopije diploma o završenim svim nivoima studija, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, biografiju sa podacima o dosadašnjem radu, spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i same radove, dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom sudskom presudom za krivična dela iz člana 62 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju i druge dokaze o ispunjenosti uslova po ovom konkursu. Svu dokumentaciju sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa kandidati su obavezni da dostave i u elektronskoj formi (na kompakt disku, u skladu sa uputstvom za primenu, način dostavljanja popunjavanja i utvrđivanja relevantnih dokumenata koje kandidat dostavlja u toku postupka izbora u zvanje Univerziteta u Kragujevcu broj IV -06-279 od 11.45.2016 godine koje je objavio Univerzitet u Kragujevcu http://www.kg.ac.rs//Docs/Uputstvo_KPP.docx: http://www.kg.ac.rs/Docs/Pomoć_za KPP.zip). Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepoptune prijave neće se razmatrati.Skoro postavljeni poslovi FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU


Pregledano: 1523 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters