Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Portir; Održavanje higijene; Sekretar mesne zajednice Puno radno vreme

na GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE u Jagodina (Poslato na 04-08-2016)

Portir; Održavanje higijene; Sekretar mesne zajednice

Oglas važi od: 03.8.2016.

GRADSKA UPRAVA ZA
OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
35000 Jagodina, Kralja Petra I 6


Portir
na određeno vreme radi zamene i do povratka privremeno odsutnog zaposlenog

USLOVI:
KV radnik III stepen stručne spreme, mašinbravar, ugostitelj, instalater, mehaničar, elektromehaničar, trgovac ili rukovalac robom i najmanje 6 meseci radnog iskustva.

Održavanje higijene
na određeno vreme od 3 meseca
2 izvršioca

USLOVI:
Osmogodišnja škola i najmanje šest meseci radnog iskustva.

Sekretar mesne zajednice
na određeno vreme radi zamene i do povratka privremeno odsutnog zaposlenog

USLOVI:
Srednja školska sprema IV stepen stručne spreme - gimnazija, ekonomska, upravna, mašinska, tehnička, poljoprivredna ili pravno birotehnčka i najmanje 6 meseci radnog iskustva, položen ispit za rad u organima državne uprave.

OSTALO:
Pored posebnih uslova kandidat mora da ispunjava i uslove iz člana 6 Zakona o radnim odnosima u državnim organima, i to: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim a obavljanje poslova u državnom organu, da ima opštu zdravstvenu sposobnost. Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave na oglas slati na gorenavedenu adresu.


Pregledano: 1998 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters