Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Administrativni poslovi Puno radno vreme

na GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE u Jagodina (Poslato na 16-09-2016)

Administrativni poslovi

Oglas važi od: 14.9.2016.

GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU I
UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE
35000 Jagodina, Kralja Petra I 6


Administrativni poslovi
na određeno vreme od 9 meseci, zbog potrebe za obavljanjem određenih poslova

USLOVI:
IV stepen stručne spreme, šumarska škola, građevinska škola, 6 meseci radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave. Pored posebnih uslova, kandidat mora da ispunjava i uslove iz člana 6 Zakona o radnim odnosima u državnim organima, i to: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, da ima opštu zdravstvenu sposobnost. Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa, na gorenavedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 3024 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters