Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Načelnik Odeljenja za inspekcijski nadzor i poljoprivredu Puno radno vreme

na OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE SVILAJNAC u Svilajnac (Poslato na 21-09-2016)

Načelnik Odeljenja za inspekcijski nadzor i poljoprivredu

Oglas važi od: 21.9.2016.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE SVILAJNAC
35210 Svilajnac, Svetog Save 102


Načelnik Odeljenja za inspekcijski nadzor i poljoprivredu
na određeno vreme, zbog ukazane potrebe za obavljanjem poslova i povećanog obima poslova, 12 meseci

USLOVI:
da je kandidat državljanin Republike Srbije, visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (diplomske, akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), visoko obrazovanje stečeno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - pravni fakultet, radno iskustvo 3 godine sa propisanom stručnom spremom, od toga godinu dana sa položenim pravosudnim ispitom, položen državni stručni ispit, da kandidat ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanj 6 meseci ili kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu. Prijave sa overenim dokazima o ispunjavanju uslova oglasa (overena fotokopija diplome, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o zdravstvenom stanju, uverenje da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu), mogu se podneti u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa, na gorenavedenu adresu (sa naznakom „Za oglas“). Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Pregledano: 1868 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters