Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Načelnik Opštinske uprave Puno radno vreme

na OPŠTINA NOVA VAROŠ OPŠTINSKA UPRAVA u Nova Varoš (Poslato na 19-10-2016)

Načelnik Opštinske uprave

Oglas važi od: 19.10.2016.

OPŠTINA NOVA VAROŠ
OPŠTINSKA UPRAVA
31320 Nova Varoš, Karađorđeva 32


Načelnik Opštinske uprave
na period od 5 godina

USLOVI:
VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave; radno iskustvo u struci najmanje 5 godina; opšta zdravstvena sposobnost; državljanstvo RS; da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu; uverenje osnovnog i višeg suda da protiv lica nije pokrenuta istaraga i da nije podignuta optužnica. Uz prijavu na oglas dostaviti: uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci), uverenje osnovnog i višeg suda da protv lica nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica (ne starije od šest meseci), uverenje policijske uprave da kandidat nije osuđen za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu (ne starije od 6 meseci), uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnostit (ne starije od 6 meseci), uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, overene fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, dokaz o radnom iskustvu. Prijave sa potrebnim dokazima dostaviti na gorenavedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti obavešteni o rezultatima izbora.


Pregledano: 1523 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters