Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Imovinsko-pravni poslovi Puno radno vreme

na OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE OPOVO u Opovo (Poslato na 27-10-2016)

Imovinsko-pravni poslovi

Oglas važi od: 26.10.2016.

OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE OPOVO
26204 Opovo, Borisa Kidriča 10


Imovinsko-pravni poslovi
na određeno vreme do povratka privremeno odsutnog zaposlenog

USLOVI:
stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društvenih nauka - pravne nauke, na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine - diplomirani pravnik; 1 godina radnog iskustva u struci; da je kandidat državljanin RS; da je punoletan; da ima opštu zdravstvenu sposobnost; da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi. Dokaze o ispunjavanju predviđenih uslova priložiti u originalu ili overenoj fotokopiji: diploma o završenoj visokoj školi, potvrda o radnom iskustvu. Dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu opšte zdravstvene sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti po konačnosti odluke o izboru, a pre donošenja rešenja o prijemu u radni odnos. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu:Opštinska uprava Opštine Opovo, 26204 Opovo, Borisa Kidriča 10, sa naznakom „Za oglas za zasnivanje radnog odnosa“.


Pregledano: 1462 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters