Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik - pripravnik Puno radno vreme

na OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BATOČINA u Batočina (Poslato na 02-11-2016)

Diplomirani pravnik - pripravnik

Oglas važi od: 02.11.2016.

OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE BATOČINA
34227 Batočina, Kralja Petra I 2
tel. 034/6842-118, lokal 22


Diplomirani pravnik - pripravnik
na određeno vreme od 12 meseci, do isteka pripravničkog staža

USLOVI:
VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, 240 ESPB bodova; da kandidat ima opštu zdravstvenu sposobnost; da je državljanin Republike Srbije; de je punoletan; da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje od 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu. Uz prijavu na oglas podneti dokaze o ispunjavanju uslova: kopiju diplome ili uverenja kao dokaz o školskoj spremi; uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje da kandidat nije osuđivan; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak pokrenut po službenoj dužnosti; uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Kontakt telefon: 034/6842-118, lokal 22. Rok za prijavu je 8 dana. Prijave slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom “Oglas za pripravnika”.


Pregledano: 1471 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters