Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pravobranilački pomoćnik Puno radno vreme

na GRAD NOVI PAZAR GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO u Novi Pazar (Poslato na 02-11-2016)

Pravobranilački pomoćnik

Oglas važi od: 02.11.2016.

GRAD NOVI PAZAR
GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO
36300 Novi Pazar, Stevana Nemanje 2


Pravobranilački pomoćnik
na određeno vreme od 12 meseci, zbog povećanog obima posla

USLOVI:
završen pravni fakultet (u trajanju od 4 godine), 1 godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za rad u državnim organima. Pored opštih uslova kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove, a dokazi se podnose na adresu: Stevana Nemanje 2, sa naznakom „Za Gradsko pravobranilaštvo Grada Novog Pazara“, sa sledećim prilozima: diploma o završenoj školskoj spremi; dokaz o radnom iskustvu u struci; uverenje o položenom stručnom ispitu; uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o zdravstvenom stanju (ne starije od 6 meseci); uverenje da lice nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za krivično delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu (izdato nakon objavljivanja ovog oglasa). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Odluku o izboru donosi gradski pravobranilac Grada Novog Pazara u roku od 15 dana od dana isteka roka za oglašavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 1509 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters