Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Zamenik načelnika Opštinske uprave SO Senta Puno radno vreme

na OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE SENTA u Senta (Poslato na 24-11-2016)

Zamenik načelnika Opštinske uprave SO Senta

Oglas važi od: 23.11.2016.

OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINE SENTA
24400 Senta, Glani trg 1


Zamenik načelnika Opštinske uprave SO Senta
na period od 5 godina

USLOVI:
VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet; položen stručni ispit za rad u organima državne uprave; 5 godina radnog iskustva u struci; da je kandidat državljanin RS; da je punoletan; da ima opštu zdravstvenu sposobnost; da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu. Uz prijavu, kao dokaze o ispunjenosti uslova oglasa kandidat mora da priloži sledeću dokumentaciju: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uverenje da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, dokaz o stručnoj spremi, uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave, potvrdu da poseduje 5 godina radnog iskustva u struci. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Javni oglas o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave Opštine Senta“.


Pregledano: 1964 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters