Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Urbanista Puno radno vreme

na OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE KOSJERIĆ u Kosjerić (Poslato na 30-11-2016)

Urbanista

Oglas važi od: 30.11.2016.

OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE KOSJERIĆ
31260 Kosjerić, Olge Grbić 10
tel. 031/781-460


Urbanista
na određeno vreme do dve godine, zbog povećanog obima posla

USLOVI:
visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovim studijama u trajanju od najmanje četiri godine - VSS, arhitektonskog ili građevinskog smera, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Dostaviti: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, overenu fotokopiju dokaza o stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Prijave se podnose na gorenavedenu adresu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“, sa naznakom „Za konkurs“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Pregledano: 1460 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters