Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Medicinska sestra - tehničar; Spremačica zdravstvenih prostorija Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA u Bujanovac (Poslato na 29-12-2016)

Doktor medicine; Medicinska sestra - tehničar; Spremačica zdravstvenih prostorija

Oglas važi od: 28.12.2016.

DOM ZDRAVLjA

Bujanovac, Karađorđa Petrovića 328
tel. 017/651-315


1) Doktor medicine
na određeno vreme zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI:
završen medicinski fakultet, VII stepen stručne spreme, položen stručni ispit.

2) Medicinska sestra - tehničar
na određeno vreme zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI:
završena srednja medicinska škola, IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit.

3) Spremačica zdravstvenih prostorija
na određeno vreme zbog povećanog obima posla

USLOVI:
završena osnovna škola, I stepen stručne spreme.

OSTALO:
Kandidati podnose sledeća dokumenta: prijavu/molbu za prijem sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom; diplomu o završenoj školi (overena fotokopija); uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija) za radna mesta 1 i 2; rešenje o upisu u komoru ili licencu za rad (overene kopije) za radna mesta 1 i 2; izvod iz matične knjige rođenih (overena fotokopija); uverenje o državljanstvu (overena fotokopija); uverenje suda da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci); lekarsko uverenje (ne starije od 6 meseci). U zahtevu (molbi) kandidat treba da navede dokumentaciju koju je dostavio povodom oglasa. Prijave na oglas se mogu podneti lično u DZ Bujanovac, svakog radnog dana od 7 do 14 časova, u zatvorenoj koverti, ili poslati preporučeno poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom “Za oglas” i nazivom radnog mesta za koje se kandidat prijavljuje. Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Izabrani kandidati biće pismeno obavešteni o rezultatima konkursa.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA


Pregledano: 1471 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters