Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanju predavača strukovnih studija za užu naučnu oblast Ekonomske nauke Puno radno vreme

na VISOKA POSLOVNO-TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA u Užice (Poslato na 29-12-2016)

Nastavnik u zvanju predavača strukovnih studija za užu naučnu oblast Ekonomske nauke

Oglas važi od: 28.12.2016.

VISOKA POSLOVNO-TEHNIČKA
ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
31000 Užice, Trg Svetog Save 34
tel. 031/512-013


Nastavnik u zvanju predavača strukovnih studija za užu naučnu oblast Ekonomske nauke (nastavni predmeti: Osnovi računovodstva, Računovodstvo, Finansijsko računovodstvo, Analiza finansijskih izveštaja, Poslovne finansije, Finansijski menadžment, Ekonomika biznisa)
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI:
VII/2 stepen stručne spreme, akademsko zvanje magistra ekonomskih nauka iz oblasti za koju se bira, završen ekonomski fakultet; radno iskustvo u struci; objavljeni stručni i naučni radovi; sposobnost za nastavni rad. Kandidati uz prijavu na konkurs podnose: biografiju, overenu fotokopiju diplome o magistraturi i završenom fakultetu, spisak naučnih i stručnih radova, potvrdu o radnom iskustvu. Uslovi za izbor propisani su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom, Pravilnikom organizaciji poslova o sistematizaciji radnih mesta i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika škole. Prijavu na konkurs, biografiju i spisak objavljenih radova dostaviti na CD-u, uređeno u MS Word-u i u štampanoj formi. Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu škole.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA POSLOVNO-TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA


Pregledano: 1471 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters