Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Voditelj slučaja - pedagog Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD u Trgovište (Poslato na 29-12-2016)

Voditelj slučaja - pedagog

Oglas važi od: 28.12.2016.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
17525 Trgovište, JNA 40/b
tel. 017/452-615


Voditelj slučaja - pedagog
na određeno vreme do povratka zaposlenog sa funkcije direktora CSR Trgovište

USLOVI:
VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani pedagog; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, da je kandidat državljanin Republike Srbije, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za krivično delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu i da se protiv njega ne vodi istraga. Uz prijavu sa biografijom podnose se sledeća dokumenta, u orginalu ili overenoj fotokopiji: diploma o stručnoj spremi, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih, lekarsko uverenje kojim se dokazuje opšta zdravstvena sposobnost, fotokopija lične karte, uverenje osnovnog i višeg suda da protiv lica nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica, uverenje policijske uprave da lice nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, dokaz o radnom iskustvu od najmanje 1 godine u struci. Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjenosti uslova podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanje oglasa u publikaciji “Poslovi”, na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi CENTAR ZA SOCIJALNI RAD


Pregledano: 1312 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters