Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik za užu stručnu oblast Mašinsko inženjerstvo Puno radno vreme

na VISOKA ŠKOLA TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ČAČAK u Čačak (Poslato na 29-12-2016)

Nastavnik za užu stručnu oblast Mašinsko inženjerstvo

Oglas važi od: 28.12.2016.

VISOKA ŠKOLA TEHNIČKIH
STRUKOVNIH STUDIJA ČAČAK
32000 Čačak, Svetog Save 65
tel. 032/302-755, 302-782
faks: 032/222-321
e-mail: office@vstss.com
www.visokaskolacacak.edu.rs


Nastavnik za užu stručnu oblast Mašinsko inženjerstvo

USLOVI:
VIII stepen stručne spreme, naučni stepen doktora nauka iz naučne oblasti za koju se kandidat bira u zvanje, sposobnost za nastavni rad. Bliži uslovi za izbor u zvanje nastavnika određeni su članom 64 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - autentično tumačenje i 68/15), u skladu sa preporukama Nacionalnog saveta Republike Srbije iz člana 11 stav 1 tačka 13 Zakona. Bliži uslovi određeni su i Statutom i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Visoke škole tehničkih strukovnih studija Čačak (http://www.visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/opsta-akta.html). Prijave kandidata sa prilozima (biografija, spisak naučnih i stručnih radova, radovi, original ili overena kopija diplome, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih), podnose se Visokoj školi tehničkih strukovnih studija Čačak, 32000 Čačak, Svetog Save 65, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs će biti objavljen i na internet stranici škole: www.visatehnickacacak.edu.rs.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA ŠKOLA TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ČAČAK


Pregledano: 1408 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters