Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine, specijalista radiologije Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA SA STACIONAROM u Ljubovija (Poslato na 29-12-2016)

Doktor medicine, specijalista radiologije

Oglas važi od: 28.12.2016.

DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA
SA STACIONAROM
15320 Ljubovija, Vojvode Mišića 58
tel. 015/661-898
e-mail: dzlj@ptt.rs


Doktor medicine, specijalista radiologije
sa pola radnog vremena, na određeno vreme od 3 meseca

USLOVI:
Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove: VII/1 stepen stručne spreme, medicinski fakultet; obavljen pripravnički staž i položen stručni ispit; upis u imenik komore; dobijeno, odnosno obnovljeno odobrenje za samostalan rad. Kandidati uz prijavu podnose, u originalu ili overenoj fotokopiji, sledeća dokumenta: diplomu o završenom fakultetu, uverenje o završenoj specijalizaciji, uverenje o položenom stručnom ispitu, dozvolu za rad - licencu izdatu od nadležne komore (rešenje o upisu u imenik komore), uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, lekarsko uverenje (podnosi kandidat koji bude bio izabran na konkursu). Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Prijave sa naznakom „Oglas za prijem radnika“ se podnose poštom ili lično na adresu DZ, u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA SA STACIONAROM


Pregledano: 1541 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters