Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA SRPSKA CRNjA u Srpska Crnja (Poslato na 29-12-2016)

Doktor medicine

Oglas važi od: 28.12.2016.

DOM ZDRAVLjA
SRPSKA CRNjA
23220 Srpska Crnja, P.A. Čarnojevića 15


Doktor medicine
na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja

USLOVI:
završen medicinski fakultet; položen stručni ispit; upis u imenik komore; dozvola za rad - licenca izdata od nadležne komore. Kandidati uz prijavu na oglas podnose, u originalu ili overenoj fotokopiji, sledeća dokumenta: izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; kratku biografiju, sa adresom, kontakt telefonom; diplomu o završenoj školi; uverenje o položenom stručnom ispitu; dozvolu za rad - licencu izdatu od nadležne komore/upis u imenik komore; poželjno poznavanje rada na računaru. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mesta. Prijave se podnose poštom ili lično na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Oglas za prijem radnika“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA SRPSKA CRNjA


Pregledano: 1437 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters