Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Viši radiološki tehničar; Viša medicinska sestra - tehničar; Medicinska sestra - te Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE u Beograd (Poslato na 29-12-2016)

Doktor medicine; Viši radiološki tehničar; Viša medicinska sestra - tehničar; Medicinska sestra - tehničar

Oglas važi od: 28.12.2016.

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I
RADIOLOGIJU SRBIJE
11000 Beograd, Pasterova 14


Doktor medicine
za potrebe Klinike za onkološku hirurgiju
2 izvršioca

USLOVI:
VII stepen stručne spreme; medicinski fakultet; prosečna ocena veća od 8; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog svetskog jezika. Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; dokaz o znanju jednog svetskog jezika.

Viši radiološki tehničar
za potrebe Klinike za radiološku onkologiju i dijagnostiku u oblasti radioterapije

Viša medicinska sestra - tehničar
za potrebe Klinike za onkologiju hirurgiju
2 izvršioca

USLOVI:
VI stepen stručne spreme; viša medicinska škola odgovarajućeg smera; položen stručni ispit. Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; overenu fotokopiju diplome o završenoj višoj medicinskoj školi; overenu fotokopiju potvrde o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju radne knjižice.

Medicinska sestra - tehničar
za potrebe Klinike za radiološku onkologiju i dijagnostiku, Klinike za medikalnu onkologiju i Službe pedijatrijske onkologije
6 izvršilaca

USLOVI:
IV stepen stručne spreme; medicinska škola odgovarajućeg smera; položen stručni ispit. Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi odgovarajućeg smera; overenu fotokopiju svedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole; overenu fotokopiju potvrde o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu.

OSTALO:
Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (www.ncrc.ac.rs). Kanidati koji ne budu izbrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose lično (prizemlje, soba br. 15) ili putem preporučene pošiljke na adresu: Institut za onkologiju radiologiju Srbije - Odeljenje za pravne poslove (za oglas), Beograd, Pasterova 14. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE


Pregledano: 1531 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters