Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši fizioterapeut Puno radno vreme

na INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU u Beograd (Poslato na 04-01-2017)

Viši fizioterapeut

Oglas važi od: 04.1.2017.

INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
11129 Beograd, Resavska 69
tel. 011/3600-812


Viši fizioterapeut
na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene, uz probni rad od tri meseca

USLOVI:
visoka zdravstvena škola strukovnih studija/viša medicinska škola (strukovni fzioterapeut/viši fizioterapeut); stručni ispit za strukovnog fizioterapeuta/višeg fizioterapeuta; najmanje dve godine radnog iskustva u struci; licenca Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Uz prijavu podneti: kratku biografiju, fotokopiju diplome o završenoj visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija ili višoj medicinskoj školi, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za strukovnog fizioterapeuta/višeg fizioterapeuta, fotokopiju licence Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, fotokopiju ugovora, radne knjižice ili potvrdu o radnom iskustvu, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih, fotokopiju lične karte. Prijave sa neophodnim prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“, na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Prijava na oglas“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzimane u razmatranje. Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU


Pregledano: 1557 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters