Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine Puno radno vreme

na KLINIČKI CENTAR SRBIJE u Beograd (Poslato na 05-01-2017)

Doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

Oglas važi od: 04.1.2017.

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
11000 Beograd, Pasterova 2


Doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine
za Centar za radiologiju i MR, probni rad 3 meseca
3 izvršioca

USLOVI:
najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen medicinski fakultet, položen stručni ispit.

Kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratku poslovnu biografiju (sa kontakt podacima),
• overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu,
• overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
• overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za lekare
specijaliste),
• fotokopiju radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu,
• uverenje o državljanstvu.

Opisi posla za radna mesta doktora mediicne i lekara specijaliste u Centru za radiologiju i MR su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupna na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, 11000 Beograd, Pasterova 2, sa naznakom „Za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije. Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti i overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika ili saradnika.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi KLINIČKI CENTAR SRBIJE


Pregledano: 1521 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters