Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom ili specijalista anesteziologije, reanimatolo Puno radno vreme

na KLINIČKI CENTAR SRBIJE u Beograd (Poslato na 05-01-2017)

Lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom ili specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije; Sanitarno - ekološki tehničar; Monter mašinske struke; Spremač; Servirka

Oglas važi od: 04.1.2017.

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
11000 Beograd, Pasterova 2


Lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom ili specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije
na određeno vreme u trajanju od 3 meseca
2 izvršioca

USLOVI:
najmanje VII/2 stepen stručne spreme, završen medicinski fakultet, položen specijalistički ispit (anesteziologija sa reanimatologijom ili anesteziologija, reanimatologija i intenzivna terapija), položen stručni ispit.

Sanitarno - ekološki tehničar
na određeno vreme u trajanju od 3 meseca
2 izvršioca

USLOVI:
IV stepen stručne spreme, završena medicinska škola, položen stručni ispit.

Monter mašinske struke
na određeno vreme u trajanju od 3 meseca

USLOVI:
III stepen stručne spreme, završena mašinska škola.


Spremač
na određeno vreme u trajanju od 3 meseca
15 izvršilaca

Servirka
na određeno vreme u trajanju od 3 meseca
2 izvršioca

USLOVI:
Završena osnovna škola.

OSTALO:
Kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratku poslovnu biografiju (sa kontakt podacima),
• overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu,
• overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom),
• overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike),
• overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste),
• fotokopiju radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu,
• uverenje o državljanstvu.

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati su u obavezi da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu Klinički centar Srbije, 11000 Beograd, Pasterova 2, sa naznakom „Za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije. Kandidati zdravstveni radnici koji su izabrani po ovom konkursu dužni su da radi zasnivanja radnog odnosa dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovrajuću komoru zdravstvenih radnika.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi KLINIČKI CENTAR SRBIJE


Pregledano: 1531 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters