Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Kontrolor tehniče ispravnosti vozila i lice za upravljanje medicinskim otpadaom Puno radno vreme

na Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš u Niš (Poslato na 10-01-2017)

Kontrolor tehniče ispravnosti vozila i lice za upravljanje medicinskim otpadaom (bez obzira na pol)

,,Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš”, Niš

На основу чл. 7 i 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гласник РС” број 1/15), и на основу Кадровског Плана Министарства здравља бр. 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013., и чл. 18 став 2 тачка 4 Статута Завода за хитну медицинску помоћ “Ниш” у Нишу број 4103 од 12.09.2008. године у својству директора Завода доносим следећу

ОДЛУКУ

О ПОТРЕБИ ЗА ЗАСНИВАЊЕМ РАДНОГ ОДНОСА

на ОДРЕЂЕНО времеса пуним радним временом до повратка привремено одсутног радника:

ЈЕДНОГ КОНТРОЛОРА ТЕХНИЧЕ ИСПРАВНОСТИ ВОЗИЛА

И ЛИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ

Услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на оглас су:

-Завршен факултет заштите на раду

односно VII/1 степен стручне спреме,
занимање дипломирани инжењер заштите на раду,

допунски услови :

- Претходна провера радних способности

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити оригинал или оверена следећа документа:

Молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат јавља,
Диплому о завршеном факултету Заштите на раду, VII/1 степен, (оверена фотокопија)
Извод из матичне књиге рођених(фотокопија),
Извод из матичне књиге венчаних (код промене презимена) фотокопија,
Кратку биографију CV
Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања на Web сајту Министарства здравља Републике Србије и на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Завод за хитну медицинску помоћ „Ниш“ 18 000 Ниш, ул. Војислава Илића б.б. са назнаком „За оглас“ .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Поступак избора кандидата вршиће директор Завода за хитну медицинску помоћ „Ниш“ у Нишу, након приспеле огласне документације.

Одлуку о потреби заснивања радног односа објавити на Web сајту Министарства здравља Републике Србије и на сајту Националне службе за запошљавање.

ДИРЕКТОР др Славољуб Живадиновић спец. ургентне медицине

Рок важења
18.01.2017.
Захтевани ниво квалификација
Факултет – VII1 степен (4-6 године)
Образовање кандидата
Заштита животне средине и заштита на раду
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
1
Место рада
Ниш
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено
Стручни испит или лиценца
Претходна провера радних способности
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš


Pregledano: 1298 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters