Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

1

aplikant

Nastavnik u zvanju vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Informacione tehnologije Puno radno vreme

na Univerzitet Singidunum - Fakultet za ekonomiju, finansije i administaciju | Informatika i programiranje u Beograd (Poslato na 12-01-2017)

Nastavnik u zvanju vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Informacione tehnologije (bez obzira na pol)

,,Univerzitet Singidunum – Fakultet za ekonomiju, finansije i administaciju”, Beograd
UNIVERZITET SINGIDUNUM

FAKULTET ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I ADMINISTRACIJU

objavljuje konkurs zasticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa na

radnom mestu:

- do dva nastavnika u zvanju vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Informacione tehnologije;

- jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Informacione tehnologije;

- jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Ekonomija i menadžment (stručnost za oblasti Marketinga i Digitalnog marketinga);

- jednog nastavnika veština za užu naučnu oblast Informacione tehnologije.

Uslovi za izbor nastavnika Fakulteta propisani su Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i postupku izbora u zvanje nastavnika Fakulteta i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora u zvanje nastavnika i saradnika na Univerzitetu Singidunum.

Prijave sa prilozima podnose se sekretarijatu Fakulteta, Bulevar Zorana Đinđića 44, Novi Beograd (u jednom štampanom primerku i jednom primerku na CD-u). Prijava na konkurs dostavlja se i e-poštom na: info@fefa.edu.rs. Razmatraće se samo kompletne prijave koje pristignu poštom ili lično dostavljene do 24.1.2017. godine.

Uz prijavu na konkurs kandidat dostavlja i biografiju, spisak objavljenih radova sa kategorizacijom radova, kopije radova, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, overene fotokopije diploma o prethodno završenim studijama, kopiju lične karte, uverenje nadležnog organa da nije osuđivan, kopije sertifikata i sl.

Više informacija, uključujući i obrazac prijave, preuzeti sa zvanične inernet prezentacije Fakulteta, www.fefa.edu.rs
Rok važenja
24.01.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Doktorat
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
2
Mesto rada
Beograd-Novi Beograd
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno

Napomena

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Pregledano: 1474 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters