Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI SURDULICA u Surdulica (Poslato na 01-02-2017)

Doktor medicine

Oglas važi od: 01.2.2017.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
PLUĆNE BOLESTI SURDULICA
17530 Surdulica, Srpskih vladara bb
tel. 017/815-202


Doktor medicine

USLOVI:
VII stepen stručne spreme, završen medicinski fakultet i položen stručni ispit. Kandidat uz prijavu treba da dostavi: overen prepis ili fotokopiju diplome - uverenje o završenom medicinskom fakultetu, overen prepis ili fotokopiju uverenja o ploženom stručnom ispitu, potvrdu NSZ o dužini čekanja na zaposlenje, dokaz o radnom iskustvu u struci nakon položenog stručnog ispita na poslovima pružanja zdravstvene zaštite (fotokopija radne knjižice ili potvrda poslodavca), lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad (po izvršenom izboru kandidata - za izabranog kandidata), biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Prijave na oglas dostaviti na gorenavedenu adresu u roku od 8 dana od dana oglašavanja u publikaciji „Poslovi“ NSZ. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI SURDULICA


Pregledano: 2021 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters