Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik engleskog jezika Puno radno vreme

na SREDNjA STRUČNA ŠKOLA PIROT u Pirot (Poslato na 17-02-2017)

Nastavnik engleskog jezika

Oglas važi od: 14.2.2017.

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA PIROT
18300 Pirot, Ćirila i Metodija 29Nastavnik engleskog jezika
za 77,77% radnog vremena (14 časova nedeljno), na određeno vreme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, najkasnije do 06.12.2017. godine

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: za nastavnika engleskog jezika - profesor odnosno diplimirani filolog za engleski jezik i književnost; master filolog (studijski program Anglistika; studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost); da ima psihičku, fizičku, zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Kandidat uz prijavu prilaže:
overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu - školi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu.

Prijave se podnose na gorenavedenu adresu, u roku od 8 dana od objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA STRUČNA ŠKOLA PIROT


Pregledano: 2257 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters