Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremač Puno radno vreme

na EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA SENTA u Senta (Poslato na 01-03-2017)

Spremač

Oglas važi od: 01.3.2017.

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA SENTA
24400 Senta, Glavni trg 12


Spremač
na određeno vreme radi zamene zaposlenog

USLOVI:
Kandidat treba da ima: odgovarajuće obrazovanje - završena osnovna škola; psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje podnosi samo izabrani kandidat prilikom zaključenja ugovora); da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (škola pribavlja po zaključenom ugovoru); državljanstvo Republike Srbije. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da dostavi: izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o stečenom obrazovanju i uverenje o državljanstvu. Svi prilozi moraju biti u originalu ili overene kopije. Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu škole. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Pregledano: 1739 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters