Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 15-03-2017)

Medicinska sestra

Oglas važi od: 15.3.2017.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135


Medicinska sestra
u Službi produžene nege i palijativnog zbrinjavanja, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene, zbog dužeg bolovanja, u skladu sa čl. 37 stav 4 tačka 1 Zakona o radu

Opis poslova:
obavlja opštu negu bolesnika; održava higijenu bolesnika; hrani bolesnika; priprema bolesnika za pregled; priprema sanitarni materijal, pribor i instrumente za rad i iste steriliše; prikuplja izlučevine bolesnika za pregled ili laboratorijske analize; preduzima potrebne mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija; sprovodi zdravstveno vaspitanje bolesnika; deli terapiju; vodi potrebnu dokumentaciju; pomaže višem medicinskom tehničaru pri specijalnoj nezi i radi po potrebi EKG; ostalo po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
pored opštih uslova predviđenih zakonom i završena srednja medicinska škola - opšti smer (IV stepen) i položen stručni ispit. Uz prijavu u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi (IV stepen) - opšti smer, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne starija od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Pregledano: 1988 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters