Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Mlađi savetnik/ca za projekte Puno radno vreme

na Fondacija Tempus u Beograd (Poslato na 05-04-2017)

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za novo radno mesto za sledeću poziciju:

Grupa za mlade

Mlađi savetnik/ca za projekte
Beograd

Konkurs je otvoren do 18.04.2017. godine u 23:59 časova.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) je eliminaciono.
(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug konkursa, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi.)
Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom).
Za određene pozicije vršiće se i provera specifičnih znanja kroz zadatke sa tematikom iz oblasti kojoj pripada pozicija za koju se konkuriše.
Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima biće organizovano za kandidate u najužem izboru. Moguće je i testiranje vožnje za radna mesta gde je vozačka dozvola navedena kao obavezan uslov.

Termini testiranja i razgovora:

Očekivano vreme testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) je 20. i/ili 21. april. Testiranje kandidata obaviće se, u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalje testiranje i razgovore. Očekivani termini za individualne razgovore sa kandidatima su od 25. aprila do 5. maja.
Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi ličnih podataka ovde i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte.

Potrebno je poslati:

CV, tj. Biografiju
Motivaciono pismo
Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)-na uvid
Uverenje o radnom stažu (fotokopija radne knjižice, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)-na uvid
Skeniranu vozačku dozvolu, ukoliko je za radno mesto za koje konkurišete naznačeno da je posedovanje iste obavezan uslov, ili ukoliko ste aktivni vozači bez obzira na to što za dato radno mesto vožnja nije obavezan uslov-na uvid
Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti od kraja aprila, početka maja 2017. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.

Grupa za mlade

Mlađi savetnik/ca za projekte

Opis poslova:

pružanje podrške u praćenju sprovođenja Erazmus+ projekata u oblasti mladih;
pružanje podrške organizacijama, institucijama i drugim akterima koji konkurišu za omladinski komponentu Erazmus+ programa;
monitoring Erazmus+ projekata u oblasti mladih;
pružanje podrške u organizaciji promotivnih i informativnih aktivnosti, kao i treninga za izgradnju kapaciteta omladinskog sektora (uključijući TCA aktivnosti);
uređivanje vebsajta Fondacije u delu koji se odnosi na Mlade i slanje informacije na mejling liste;
podrška koordinatoru i savetnicima za projekte u svakodnevnom radu;
priprema materijale od značaja za učešće mladih u programu Erazmus+;
praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.


Uslovi:

diploma visokog obrazovanja uz minimum godinu dana radnog iskustva u oblasti međunarodnih projekata ili rada u omladinskom sektoru;
izuzetno je dovoljna diploma srednjeg obrazovanja uz minimum tri godine radnog iskustva u oblasti omladinskog rada;
poznavanje engleskog jezika na nivou C1;
poznavanje francuskog ili nemačkog jezika je poželjno;
sposobnost rada sa programima koji su deo microsoft Office paketa;
dobre prezentacione i komunikacione veštine;
sposobnost za rad u timu;
poželjno je posedovanje vozačke dozvole B kategorije i sposobnost aktivne vožnje ukoliko Grupa već raspolaže sa dovoljno zaposlenih koji imaju dozvolu B kategorije, ako ne, onda je aktivno vozačko iskustvo uslov.


Skoro postavljeni poslovi Fondacija Tempus


Pregledano: 2029 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters