Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 20-04-2017)

Medicinska sestra - tehničar

Oglas važi od: 19.4.2017.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135Medicinska sestra - tehničar
za rad u Prijemno-urgentnoj službi, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene, zbog dužeg bolovanja, do povratka zaposlene

Opis poslova:
prima bolesnike i odvodi u prijemnu ambulantu; asistira lekaru prilikom pregleda; daje potrebnu terapiju i radi EKG; priprema materijal i pribor za rad i isti steriliše; vrši prevoz bolesnika na odeljenje; vodi potrebnu dokumentaciju; po potrebi vrši sanitarnu obradu bolesnika; ostalo po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ima i završenu srednju medicinsku školu - opšti smer (IV stepen) i položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi (IV stepen) - opšti smer; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne starija od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

OSTALO:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 2100 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters