Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik praktične nastave za obrazovni profil za pakere Puno radno vreme

na SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 03-05-2017)

Nastavnik praktične nastave za obrazovni profil za pakere

Oglas važi od: 03.5.2017.

SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA
11090 Beograd, Vukasovićeva 21a
tel. 011/3592-404


Nastavnik praktične nastave za obrazovni profil za pakere
sa 65% radnog vremena, na određeno vreme do povratka odsutne zaposlene sa bolovanja

USLOVI:
odgovarajuće obrazovanje: skladištar ili prodavac sa položenim specijalističkim ispitom. Nastavnici praktične nastave pored predviđene stručne spreme moraju posedovati stručnu defektološku osposobljenost ili stručnu spremu diplomiranog defektologa; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani za krivična dela utvrđena članom 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da imaju državljanstvo Republike Srbije. Uz prijavu na konkurs kandidat dostavlja dokaz o odgovarajućem obrazovanju, državljanstvo, izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (za kandidate koji su promenili prezime). Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji je izabran, pre zaključivanja ugovora o radu, a dokaz o neosuđivanosti pribavlja škola. Uz prijavu kandidat dostavlja overene kopije dokumenata. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u obzir. Prijave na konkurs slati na adresu: Srednja zanatska škola, 11090 Beograd - Rakovica, Vukasovićeva 21a. Kontakt telefon: 011/3594-104.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA


Pregledano: 979 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters