Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinski tehničar opšteg smera; Laboratorijski tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 03-05-2017)

Medicinski tehničar opšteg smera; Laboratorijski tehničar

Oglas važi od: 03.5.2017.

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101


Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme, zamena za vreme bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI:
srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit.

Laboratorijski tehničar
na određeno vreme, zamena za vreme bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI:
srednja medicinska škola, smer laboratorijski tehničar, IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit.

OSTALO:
Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i tačno navedenim radnim mestom za koje se konkuriše, izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (ako je izvršena promena prezimena), diplomu o završenoj školi navedenoj u uslovima za zasnivanje radnog odnosa i svedočanstva za sva četiri razreda; potvrdu o položenom stručnom ispitu, fotokopiju radne knjižice, uverenje sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, licencu ili rešenje o upisu u komoru. Priložiti fotokopiju traženih dokumenata. Kandidat prilaže lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad prilikom zasnivanja radnog odnosa. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telelefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu OB Paraćin ili poslati na navedenu adresu, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na oglas“. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PARAĆIN


Pregledano: 1349 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters