Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik za užu oblast Ekonomija i menadžment, izbor u zvanje predavača Puno radno vreme

na VISOKA TEHNOLOŠKO UMETNIČKA STRUKOVNA ŠKOLA LESKOVAC u Leskovac (Poslato na 03-05-2017)

Nastavnik za užu oblast Ekonomija i menadžment, izbor u zvanje predavača

Oglas važi od: 03.5.2017.

VISOKA TEHNOLOŠKO UMETNIČKA
STRUKOVNA ŠKOLA LESKOVAC
16000 Leskovac, Vilema Pušmana 17
tel. 016/242-569


Nastavnik za užu oblast Ekonomija i menadžment, izbor u zvanje predavača
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI:
završen ekonomski fakultet, završene magistarske ili specijalističke studije iz odgovarajuće oblasti za koju se bira, pet godina radnog iskustva u nastavi. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i druge opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom škole, Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta u školi i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika.

OSTALO:
Prijave na konkurs sa prilozima (biografija, spisak naučnih radova, radovi, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o neosuđivanosti), kojima kandidat dokazuje da ispunjava tražene uslove, dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu škole. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Pregledano: 1376 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters