Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pomoćni radnik Puno radno vreme

na STRUČNA HEMIJSKA I TEKSTILNA ŠKOLA u Šabac (Poslato na 17-05-2017)

Pomoćni radnik

Oglas važi od: 17.5.2017.

STRUČNA HEMIJSKA I TEKSTILNA ŠKOLA
15000 Šabac, Hajduk Veljkova 10
tel. 015/352-730


Pomoćni radnik
na određeno vreme do povratka zaposlenog sa bolovanja

USLOVI:
Kandidati pored opštih uslova predviđenih zakonom treba da imaju: I stepen stručne spreme, završena osnovna škola; psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; državljanstvo Republike Srbije; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična dela iz člana 120 st. 1 t 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Uz prijavu kandidati dostavljaju sledeća dokumenta: overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija); uverenje o državljanstvu RS (original ili overena fotokopija). Uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela navedena u čl. 120 stav 1 t. 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja -pribavlja ustanova po službenoj dužnosti. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti - lekarsko uverenje, izabrani kandidat podnosi pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Škola nije u obavezi da vraća konkursnu dokumentaciju. Prijave slati na adresu škole.


Skoro postavljeni poslovi STRUČNA HEMIJSKA I TEKSTILNA ŠKOLA


Pregledano: 1219 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters