Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Magacioner Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 31-05-2017)

Magacioner

Oglas važi od: 31.5.2017.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135


Magacioner
za rad u Odseku javnih nabavki Opšte bolnice Požarevac, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene, do povratka sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

Opis poslova:
prima materijal i robu, kontroliše dostavljene količine i neslaganja prijavljuje šefu odseka; prima trebovanja i postupa po njima; vodi potrebnu dokumentaciju o ulazu i izlazu robe iz magacina; vodi kartice za robu i materijale u magacinu i iste predaje na knjiženje; vodi magacinsku i drugu robu i materijale; vodi računa o isteku roka upotrebe robe i materijala; radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ima i završenu srednju školu (IV stepen) odgovarajuće struke. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, dostaviti: 1. kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školu (IV stepen) odgovarajuće struke; 3. izvod iz MK rođenih (original ili overena fotokopija). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1972 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters