Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Viša medicinska sestra-tehničar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE u Beograd (Poslato na 16-06-2017)

Doktor medicine; Viša medicinska sestra-tehničar

Oglas važi od: 15.6.2017.

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE
11000 Beograd, Palmotićeva 37
tel. 011/3307-524


Doktor medicine

USLOVI:
VII stepen stručne spreme; medicinski fakultet; položen stručni ispit; licenca Lekarske komore Srbije.

Viša medicinska sestra-tehničar
na određeno vreme zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI:
viša medicinska škola ili visoka zdravstvena škola strukovnih studija; položen stručni ispit; licenca za samostalan rad.

OSTALO:
zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose: radnu biografiju; fotokopiju diplome o završenoj školi; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik Komore medicinskih sestara i tehničara Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu. Tražena dokumenta se podnose u neoverenim fotokopijama, s tim što je izabrani kandidat dužan da u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostavi dokumenta u originalu ili u overenim fotokopijama. Dostavljena dokumenta se ne vraćaju. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta za mentalno zdravlje www.imh.org.rs i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objaljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na navedenu adresu Instituta, sa naznakom “za javni oglas” ili predati lično kod poslovnog sekretara (I sprat, soba broj 3).


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE


Pregledano: 825 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters