Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pomoćnik obducenta Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 05-07-2017)

Pomoćnik obducenta

Oglas važi od: 05.7.2017.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva i jedinstva 123


Pomoćnik obducenta
u Službi za patološku dijagnostiku

Opis poslova:
vrši prijem, čuvanje i smeštaj leševa; priprema leš za obdukcije; asistira lekaru pri obdukciji; vrši toaletu leša; priprema leševe za predaju porodici, odnosno organizuje transport i otpremu leševa; vodi evidenciju o prijemu i predaji leševa; čisti i sortira medicinske instrumente i pribor; uzeti materijal za analizu obeležava i šalje na dalju obradu; završene rezultate dostavlja odeljenjima. Ostalo po nalogu neposrednog rukovodioca. Rad se odvija u otežanim uslovima zbog mogućnosti infekcije.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, potrebna je i završena medicinska škola (IV stepen) i položen stručni ispit. Uz prijavu treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi (IV stepen), overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne stariji od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1525 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters