Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Servirka; Spremačica; Srednji fizioterapeut Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BANjA KANjIŽA u Kanjiža (Poslato na 21-07-2017)

Servirka; Spremačica; Srednji fizioterapeut

Oglas važi od: 19.7.2017.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BANjA KANjIŽA
24420 Kanjiža, Narodn park bb

Servirka
za potrebe nemedicinskog sektora, na određeno vreme do 30.09.2017. godine

USLOVI:
III stepen stručne spreme ugostiteljskog smera; položen pripravnički ispit; poznavanje srpskog i mađarskog jezika. Uz prijavu na oglas sa kratkom biografijom, dostaviti i overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila i overenu fotokopiju uverenja o položenom pripravničkom ispitu.

Spremačica
u zdravstvenoj zaštiti, za potrebe Odeljenja za upravljanje smeštajnim kapacitetima, na određeno vreme do 30.09.2017. godine

USLOVI:
završena osnovna škola i poznavanje srpskog i mađarskog jezika. Uz prijavu na oglas sa kratkom biografijom dostaviti i overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi.

Srednji fizioterapeut
za potrebe medicinskog sektora, Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, na određeno vreme do 30.09.2017. godine

USLOVI:
IV stepen stručne spreme medicinskog smera – fizioterapeutski tehničar; položen pripravnički ispit. Uz prijavu na oglas sa kratkom biografijom dostaviti i overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila i overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu.

Viši fizioterapeut
za potrebe medicinskog sektora – Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
na određeno vreme do 30.09.2017. godine

USLOVI:
VI/1 stepen sturčne spreme fizioterapeutskog smera; položen stručni ispit. Uz prijavu na oglas sa kratkom biografijom dostaviti i overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila i overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu.

OSTALO: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove _____________ (navesti radno mesto za koje se konkuriše”. Prijem prijava vrši se najkasnije do 12 časova poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje.Pregledano: 1285 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters