Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar neonatologije Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 21-07-2017)

Medicinska sestra - tehničar neonatologije

Oglas važi od: 19.7.2017.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva i Jedinstva 135
tel 012/550-111
e-mail: bolpo@ptt.rs, web:www.obp.rs


Medicinska sestra - tehničar neonatologije
2 izvršioca

USLOVI:
opšti uslovi predviđeni zakonom; završena srednja medicinska škola ginekološko-akušerski/pedijatrijski smer, IV stepen, položen stručni ispit i radno iskustvo od najmanje godinu dana. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi, IV stepen, ginekološko-akušerski/pedijatrijski smer, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih original ili overenu fotokopiju (ne stariji od šest meseci), potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu u struci. Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1264 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters