Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik; Diplomirani ekonomista; Administrativni tehničar; Kuvar; Elektrotehničar Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR u Zaječar (Poslato na 26-07-2017)

Diplomirani pravnik; Diplomirani ekonomista; Administrativni tehničar; Kuvar; Elektrotehničar

Oglas važi od: 26.7.2017.

ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR
19000 Zaječar, Rasadnička bb


Diplomirani pravnik

USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: VII stepen stručne spreme i položen državni stručni ispit. Uz molbu kandidati treba da prilože: overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu; uverenje o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih - venčanih; biografiju.

Diplomirani ekonomista

USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: VII stepen stručne spreme završen ekonomski fakultet. Uz molbu kandidati treba da prilože: overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu; izvod iz matične knjige rođenih - venčanih; biografiju.

Administrativni tehničar

USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: IVstepen stručne spreme, završena srednja ekonomska škola, smer pravni tehničar i položeni stručni ispit. Uz molbu kandidati treba da prilože: overenu fotokopiju diplome o završenoj školi; uverenje o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih - venčanih; biografiju.

Kuvar

USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: III stepen stručne spreme završena srednja ekonomska škola smer kuvar. Uz molbu kandidati treba da prilože: overenu fotokopiju diplome o završenoj školi; izvod iz matične knjige rođenih - venčanih; biografiju.

Elektrotehničar

USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: III stepen stručne spreme završena srednja tehnička škola smer elektrotehničar automatike. Uz molbu kandidati treba da prilože: overenu fotokopiju diplome o završenoj školi, izvod iz matične knjige rođenih - venčanih; biografiju.

OSTALO:
Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Molbe se predaju Službi za opšte i pravne poslove ZC Zaječar, Rasadnička bb, u roku od 8 dana od dana objavljivanja.


Skoro postavljeni poslovi ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR


Pregledano: 1436 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters