Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar na odeljenju Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI SURDULICA u Surdulica (Poslato na 02-08-2017)

Medicinska sestra - tehničar na odeljenju

Oglas važi od: 02.8.2017.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
PLUĆNE BOLESTI SURDULICA
17530 Surdulica, Srpskih vladara bb
tel. 017/815-202Medicinska sestra - tehničar na odeljenju
na određeno vreme od 2 meseca, zamena zaposlene na porodiljskom odsustvu
2 izvršioca

USLOVI:
IV stepen, medicinska škola, opšti smer i položen stručni ispit.

Kandidat uz prijavu treba da dostavi overen prepis ili fotokopiju diplome - uverenja o završenoj srednjoj medicinskoj školi, overen prepis ili fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, potvrdu NSZ o dužini čekanja na zaposlenje, dokaz o radnom iskustvu u struci nakon položenog stručnog ispita na poslovima pružanja zdravstvene zaštite (fotokopija radne knjižice ili potvrda poslodavca), lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad (po izvršenom izboru kandidata - za izabranog kandidata); biografiju sa adresom i kontakt telefonom.

Prijave na oglas dostaviti na gorenavedenu adresu u roku od 8 dana od dana oglašavanja. Netpotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI SURDULICA


Pregledano: 951 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters