Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA ČOKA u Čoka (Poslato na 11-08-2017)

Doktor medicine

DOM ZDRAVLjA ČOKANa osnovu članova 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl. glasnik RS br. 1/2015) i članova 9. i 10. Kolektivnog ugovora Doma zdravlja Čoka br. 82/2015 od 31.03.2015. godine, a u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Čoka za 2017. godinu br. 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017. godine, direktor Doma zdravlja Čoka donosi odluku da se raspiše

OGLAS
za prijem u radni odnos

I

Oglašava se prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka sa privremene sprečenosti za rad preko 30 dana:

1. Doktora medicine u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih
stanovnika– 1 izvršilac

II

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih zakonom,
- završen medicinski fakultet (VII-1 stepen),
- položen stručni ispit,
- posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u imenik Lekarske
komore i
- položen vozački ispit za B kategoriju.

III

Kao dokaz o ispunjenosti uslova, uz prijavu priložiti:
1. kratku biografiju;
2. fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte ( ukoliko
je čipovana);
3. overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu;
4. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
5. overenu fotokopiju licence za rad ili rešenja o upisu u imenik
Lekarske komore;
6. fotokopiju vozačke dozvole.

IV

Rok za podnošenje prijave je 8 ( osam) dana od dana objavljivanja oglasa na zvaničnoj internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja RS.

V

Kandidat koji bude izabran, pre zaključivanja ugovora o radu, dužan je da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima.

VI

Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

VII

Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično kadrovskoj službi Doma zdravlja Čoka ili poštom na adresu:
Dom zdravlja Čoka, ul. Senćanska br.3, 23320 Čoka,
sa naznakom: „ Prijava na oglas“.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Rok važenja
18.08.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Medicina
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 1 godine
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Čoka
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Vozačka dozvola
B - Obavezno
Stručni ispit ili licenca
DA
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA ČOKA


Pregledano: 576 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters