Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ZAJEČARU u Zaječar (Poslato na 16-08-2017)

Vaspitač

Oglas važi od: 16.8.2017.

DOM UČENIKA SREDNjIH
ŠKOLA U ZAJEČARU
19000 Zaječar, Skopljanska bb
tel. 019/430-915Vaspitač

USLOVI:
Kandidat treba da ima: studije drugog stepena i stečen odgovarajući naziv - master vaspitač, sa kojim može da izvodi vaspitni rad u domu učenika srednjih škola; studije drugog stepena i stečen odgovarajući stručni naziv, odnosno akademski naziv; osnovne studije na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine, čiji je stručni naziv u pogledu prava izjednačen sa akademskim nazivom master; da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, shodno obrazovanju koje mora da ima vaspitač u srednjoj školi sa domom učenika; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje šest meseci i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

Uz prijavu na oglas kandidat podnosi:
- uverenje o državljanstvu,
- diplomu o stručnoj spremi (overenu fotokopiju),
- izvod iz matične knjige rođenih/venčanih,
- lekarsko uverenje i potvrdu da nije osuđivan.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Odluka o izboru kandidata doneće se u zakonskom roku od dana isteka roka za podnošenje prijave. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ZAJEČARU


Pregledano: 1819 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters