Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra; Lekar opšte medicine Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 17-08-2017)

Medicinska sestra; Lekar opšte medicine

Oglas važi od: 16.8.2017.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135Medicinska sestra
u Službi hirurgije, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene (porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta)

Opis poslova:
obavlja opštu negu bolesnika, održava higijenu bolesnika, hrani bolesnika, priprema bolesnika za pregled, priprema sanitarni materijal, pribor i instrumente za rad i iste steriliše, prikuplja izlučevine bolesnika za pregled ili laboratorijske analize, preduzima potrebne mere za sprečavanje intarhospitalnih infekcija, sprovodi zdravstveno vaspitanje bolesnika, deli terapiju, vodi potrebnu dokumentaciju, pomaže višem medicinskom tehničaru pri specijalnoj nezi i ostalo po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ima i završenu srednju medicinsku školu, opšti smer (IV stepen) i položen stručni ispit.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti:
- kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom,
- overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi,
- overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
- izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne starije od šest meseci).

Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.Lekar opšte medicine
u Službi za interne bolesti, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene (porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta)

Opis poslova:
pregleda i obrađuje bolesnike na odeljenju (piše istorije bolesti, zadužuje potrebne laboratorijske analize i dijagnostičke preglede i intervencije), daje terapijske predloge uz superviziju specijaliste; vodi medicinsku dokumentaciju u papirnoj i elektronskoj formi; u svom radu se mora pridržavati načela kodeksa etike i profesionalnog ponašanja prema pacijentima i saradnicima; radi i druge poslove svoje struke po nalogu načelnika, šefa odeljenja ili odseka.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ima i završen medicinski fakultet (VII stepen) i položen stručni ispit.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti:
- kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom,
- overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu,
- overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
- izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne starije od šest meseci).

Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1353 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters