Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši medicinski tehničar - instrumentar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 30-08-2017)

Viši medicinski tehničar - instrumentar

Oglas važi od: 30.8.2017.

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101


Viši medicinski tehničar - instrumentar
na određeno vreme, zamena za vreme bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI:
viša medicinska škola - smer instrumentar (VI stepen stručne spreme), položen stručni ispit. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (ako je izvršena promena prezimena), diplomu o završenoj školi navedenoj u uslovima za zasnivanje radnog odnosa, potvrdu o položenom stručnom ispitu, fotokopiju radne knjižice, uverenje sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, licencu ili rešenje o upisu u komoru. Lekarsko uverenje, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, prilaže kandidat koji zasniva radni odnos. Priložiti fotokopije traženih dokumenata. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom dostaviti lično u pisarnicu ili poslati na navedenu adresu, sa naznakom: „Prijava na oglas“. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PARAĆIN


Pregledano: 1066 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters