Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Lekar opšte medicine Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 06-09-2017)

Lekar opšte medicine

Oglas važi od: 06.9.2017.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva i jedinstva 135
tel. 012/550-111, faks: 012/550-585
e-mail: bolpo@ptt.rs
www.obp.rs


Lekar opšte medicine
za rad u Službi za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, na određeno vreme do 3 meseca, zbog povećanog obima posla

Opis poslova:
pregleda, obrađuje i leči bolesnike na odeljenju i u ambulanti, obavlja određene intervencije i postupke, organizuje prikupljanja laboratorijskih i drugih dijagnostičkih analiza neophodnih za ocenu zdravstvenog stanja i potrebe specijaliste, pruža hitne medicinske usluge, zajedno sa timom lekara određene službe sprovodi mere zdravstvenog vaspitanja i prosvećivanja, vodi potrebnu dokumentaciju.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ima i završen medicinski fakultet (VII stepen/master studije) i položen stručni ispit. Uz prijavu u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu (VII stepen/master studije), overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne stariji od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Požarevac, Bratstva i jedinstva 135, 12000 Požarevac.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1269 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters