Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar opšteg smera Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA ALEKSINAC u Aleksinac (Poslato na 13-09-2017)

Medicinska sestra - tehničar opšteg smera

Oglas važi od: 13.9.2017.

DOM ZDRAVLjA ALEKSINAC
18220 Aleksinac, Momčila Popovića 144
tel. 018/804-256


Medicinska sestra - tehničar opšteg smera
za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, kućno lečenje, zdravstvenu negu i epidemiologiju

USLOVI:
IV stepen stručne spreme: medicinska sestra - tehničar opšteg smera sa položenim stručnim ispitom. Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi opšteg smera; overen prepis ili overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju vozačke dozvole B1 kategorije i pisanu izjavu da je kandidat aktivan vozač; biografiju sa adresom i kontakt telefonom; dokaz da nije pokrenut krivični postupak (izdat od strane nadležnog organa); izjavu o zdravstvenoj sposobnosti za rad na traženim poslovima. Izabrani kandidat će biti u obavezi da prilikom zasnivanja radnog odnosa dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. Prijave dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Prijava na oglas broj 20/2017“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA ALEKSINAC


Pregledano: 739 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters