Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „LANE“ u Doljevac (Poslato na 13-09-2017)

Vaspitač

Oglas važi od: 13.9.2017.

PREDŠKOLSKA USTANOVA „LANE“
18410 Doljevac, Mihajla Timotijevića 3


Vaspitač
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva

USLOVI:
visoko obrazovanje za vaspitača ili stručnog saradnika stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; odgovarajuće visoko obrazovanje za vaspitača stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije); studije u trajanju od 3 godine ili više obrazovanje vaspitno - obrazovne struke, odsek za obrazovanje vaspitača predškolskih ustanova; položen ispit za licencu za vaspitača; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom; da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; državljanstvo Republike Srbije; znanje jezika na kom se ostvaruje obrazovno - vaspitni rad. Uz prijavu dostaviti: diplomu o stečenom obrazovanju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, sve u overenim kopijama koje nisu starije od 6 meseci. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „LANE“


Pregledano: 1444 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters