Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sistem administrator informacionog sistema i tehnologije Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA RAKOVICA u Beograd (Poslato na 13-09-2017)

Sistem administrator informacionog sistema i tehnologije

Oglas važi od: 13.9.2017.

DOM ZDRAVLjA RAKOVICA
11090 Beograd, Kraljice Jelene 22


Sistem administrator informacionog sistema i tehnologije

USLOVI:
ETF ili FON, VII/1 stepen stručne spreme, obavezno znanje rada na sistemima Heliant i IZIS, poželjno najmanje 5 godina rada na poslovima sistem administratora (Windows server, Windows Office), poželjno znanje za rad na kreiranju i održavanju veb-sajtova, rad na administraciji mrežne opreme, poželjno znanje za servisiranje i popravku računara, monitora, štampača, UPS-eva i mrežne infrastrukture. Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: fotokopiju diplome o završenom fakultetu, uverenje da nisu osuđivani (izdaje MUP), ne starije od 6 meseci, uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga i krivični postupak (izdaje sud), ne starije od 6 meseci, kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblavoremene prijave se neće razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu. Kandidat koji bude izabran, pre zaključivanja ugovora, dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli pored pisarnice u prizemlju Doma zdravlja Rakovica, Kraljice Jelene 22, Beograd. Prijave slati poštom na adresu: Dom zdravlja Rakovica, 11090 Beograd, Kraljice Jelene 22, sa naznakom „Za oglas“ ili lično dostaviti u pisarnicu Doma zdravlja Rakovica.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA RAKOVICA


Pregledano: 732 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters