Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši fizioterapeut Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 20-09-2017)

Viši fizioterapeut

Oglas važi od: 20.9.2017.

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101


Viši fizioterapeut
na određeno vreme 6 meseci, zbog povećanog obima posla

USLOVI:
viša medicinska škola - smer fizioterapeut (VI stepen stručne spreme), položen stručni ispit. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i tačno navedenim radnim mestom za koje kandidat konkuriše, izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (ako je izvršena promena prezimena), diplomu o završenoj školi u uslovima za zasnivanje radnog odnosa, potvrdu o položenom stručnom ispitu, fotokopiju radne knjižice, uverenje sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, licencu ili rešenje o upisu u komoru. Priložiti fotokopije traženih dokumenata. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Opšte bolnice Paraćin ili dostaviti na navedenu adresu. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PARAĆIN


Pregledano: 1153 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters