Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Srednji fizioterapeut; Viši fizioterapeut Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANjA KANjIŽA“ u Kanjiža (Poslato na 27-09-2017)

Srednji fizioterapeut; Viši fizioterapeut

Oglas važi od: 27.9.2017.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
„BANjA KANjIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bb1) Srednji fizioterapeut
u Odeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

USLOVI:
IV stepen stručne spreme medicinskog smera - fizioterapeutski tehničar; položen pripravnički ispit.

2) Viši fizioterapeut
u Odeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog

USLOVI:
VI stepen stručne spreme fizioterapeutskog smera; položen stručni ispit.

OSTALO:
Kandidati treba da dostave sledeću dokumentaciju: prijavu sa kratkom biografijom, overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila i overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu Odeljenju za pravne i opšte poslove, sa naznakom: za radno mesto 1) „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove srednjeg fizioterapeuta“, a za radno mesto 2) „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove višeg fizioterapeuta“. Dostava i prijem prijava za radna mesta se vrše najkasnije do 12.00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANjA KANjIŽA“


Pregledano: 1659 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters