Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Puno radno vreme

na Specijalna bolnica za rehabilitaciju " Termal" Vrdnik u Vrdnik (Poslato na 03-10-2017)

Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Termal”, Vrdnik

Na osnovu člana 7.,8. i 9 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

( “ Sl.glasnik RS”, br. 1/2015), Kadrovskog plana za SB “ Termal” Vrdnik za 2017.godinu broj: 112-01-505/2017-02 od 03.07.2017.godine i člana 19 Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju “ Termal” Vrdnik, v.d. direktor Tatjana Rajović raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME SA PUNIM RADNIM VREMENOM

LEKARA SPECIJALISTE FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE-

za rad na poslovima radnog mesta: LEKAR SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE- 1 izvršilac

potrebna stručna sprema: VSS, lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, položen stručni ispit, posedovanje licence za rad i poželjno radno iskustvo

Opis poslova:

- radi poslove kao lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije po rasporedu, a u skladu sa zakonom i pravilima struke

- učestvuje u organizovanom pružanju permanentne zdravstvene zaštite, po rasporedu koji određuje rukovodilac odeljenja i direktor

- obavlja preglede pacijenata, vrši dijagnostiku

- rešava i zbrinjava hitne slučajeve

- uusmerava rad medicinskih sestara-tehničara i terapeuta

- vrši lekarske preglede

- po potrebi i po nalogu rukovodioca odeljenja radi i druge poslove u okviru svoje stručne spreme, odnosno obrazovanja i istom odgovara za svoj rad

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

• kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)

• overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita i licence

• fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu

• uverenje o državljanstvu

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično pravnoj službi SB “ Termal” Vrdnik, ili poslati poštom na adresu: SB “ Termal” Vrdnik, ul. Karađorđeva br.6, 22408 Vrdnik, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici SB “ Termal” Vrdnik

Kandidat koji bude izabran po ovom konkursu dužan je da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostavi overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije se mogu dobiti telefonom na broj: 063/069-755-710 do 13,30 časova ili upitom na mejl adresu: termal.pravnasluzba@gmail.com

Obaveštenje o terminu za obavljanje razgovora prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa sa Komisijom biće naknadno objavljeno na internet stranici Sb “ Termal” Vrdnik (www.termal.rs).

Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa, već će rezultati biti objavljeni na internet stranici

SB “ Termal” Vrdnik (www.termal.rs). v.d. direktor SB “ Termal” Vrdnik dr Tatjana Rajović,s.r.

Rok za dostavljanje prijava je
18.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Magisterij/specijalizacija
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Irig
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Dodatne informacije
Rad u smenama
Stručni ispit ili licenca
položen stručni ispit i posedovanje licence za rad

Napomena

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).

Jezik:

Engleski Niži

Računarske veštine:

Obrada teksta – Word Srednji
Obrada tabela – Excel SrednjiSkoro postavljeni poslovi Specijalna bolnica za rehabilitaciju " Termal" Vrdnik


Pregledano: 2226 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters